Werk is een eredienst

EYF-programma 'werken voor korting'

Er zijn beperkte mogelijkheden om de halve of volledige kosten van het festival (het standaard kampeertarief, dus exclusief kamerkosten) vergoed te krijgen door te werken voor korting. Deze jobs beginnen vaak al een dag voor aanvang van het festival. Ga alsjeblieft naar de stafregistratie op je eerste dag. De taken van werken voor korting nemen meer tijd in beslag dan de normale karma-yoga die bij het festival hoort. Waarschijnlijk zul je er een deel van het programma door mislopen. Door jouw onzelfzuchtige werk zal het effect van het festival echter hetzelfde zijn, of zelf intenser. De taken van het werken voor korting brengen veel verantwoordelijkheid met zich mee en gaan vergezeld van een prachtig groepsbewustzijn.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor werken voor korting?

Stap 1. Registreer zo vroeg mogelijk online. Zie online registratie

Stap 2. Neem contact op met een van de werkgebiedscoördinatoren voor het type uitwisseling waar je interesse in hebt (zie onder). Als er nog een werkuitwisseling beschikbaar is op dat gebied en je wordt geaccepteerd, dan stuurt de coördinator je een STAFformulier toe.

Stap 3. Vul het STAFformulier in en stuur dit terug naar de werkgebiedscoördinator, deze zal het formulier dan doorsturen naar het Yoga Festival Office.

Stap 4: begin met je werkuitwisseling. Let op: als je niet aan je werkuitwisseling begint zoals vooraf is overeengekomen, dan zal de coördinator de werkuitwisseling opzeggen. En daardoor loop je dus ook je korting mis.

Stap 5: voltooi de uiteindelijke aanmelding, waarbij je een badge krijgt (zonder badge kun je niet meedoen met White Tantric Yoga) zo snel mogelijk.

Taken en contactgegevens

Childrens Camp

Neem contact op met Sachras Singh & Kaur (before

July 5)

yoga.festival.childrens.camp[at]3hokundalini-yoga.eu


First Aid

Neem contact op met Hari Har Singh

yoga.festival.first.aid@3ho-kundaliniyoga.eu

 

Gurdwara

Neem contact op met Fateh Singh

yoga.festival.gurdwara@3ho-kundaliniyoga.eu

 

Voedselcoördinatie

Neem contact op met Guru Jiwan Singh

gurujiwansingh@gmail.com

 

Hospitality and Hospitality Driving

Nam Hari Kaur

yoga.festival.hospitality@3hokundalini-yoga.eu

 

Information Booth

Neem contact op met Jap Jeet Singh

yoga.festival.information.booth@3hokundalini-yoga.eu

 

Kitchen

Neem contact op met Pavanjeet Kaur & Rajbir Singh

yoga.festival.kitchen@3ho-kundaliniyoga.eu

Maintenance

Contact Dyal Singh

yoga.festival.maintenance[at]3ho-kundalini-yoga.eu

Missel Leaders

Neem contact op met Anja Escherich more

yoga.festival.missel.leaders@3hokundalini-yoga.eu

 

Registration

Neem contact op met Sat Dharm Singh

yoga.festival.registration@3hokundalini-yoga.eu

 

Room Registration

Neem contact op met Seva Kaur

yoga.festival.camping.rooms.beds.regist

ration@3ho-kundalini-yoga.eu

 

Security

Siri Hari Singh

yoga.festival.security@3ho-kundaliniyoga.eu

 

Set-up and Break-down

Neem contact op met Jerome Shankar

yoga.festival.setup.breakdown@3hokundalini-yoga.eu

 

Seva Area

Neem contact op met Kartar Singh

yoga.festival.seva.area@3ho-kundaliniyoga.eu


Teens Camp

Neem contact op met Gur Suraj Singh Khalsa

yoga.festival.teens.camp@3hokundalini-yoga.eu

 

Toddler Camp

Neem contact op met Gururavi Kaur

 

yoga.festival.toddlers.camp@3hokundalini-yoga.eu

Enkele beschrijvingen

Misselleider (voor een aantal personen)
Deze taak is bestemd voor mensen die het yogafestival minstens één keer eerder hebben bijgewoond en hebben deelgenomen aan een misselgroep en minimaal één seva-activiteit. Misselleiders moeten vriendelijk en positief zijn en een inspirerende houding tegenover seva hebben. Ze moeten flexibel zijn en organisatietalent hebben. Er zijn tien verschillende misselgebieden. De misselleider krijgt een seva-omschrijving met daarin alle benodigde informatie, Tijdens het festival vindt er elke dag tijdens het diner een bijeenkomst voor misselleiders plaats voor groepsfeedback en om de ervaringen van het misselleiderschap te delen. TIjdens deze bijeenkomst wordt ook belangrijke festivalinformatie, zoals veranderingen in het tijdrooster of de activiteiten enz., besproken. Misselleiders moeten één dag voor aanvang van het festival arriveren voor een algemene oriëntatie en om de andere misselleiders te ontmoeten.

Registratie (meerdere mensen nodig)
Deze taak behelst de registratie van deelnemers aan het yogafestival. Het meeste werk vindt aan het begin van het festival plaats, met een kleine hoeveelheid werk tijdens het festival. De registratie is gesloten tijdens klassen en Tantric. Voor deze taak moet je het yogafestival minstens één keer eerder hebben bijgewoond. We zoeken vriendelijke mensen die georganiseerd zijn en goed met papieren en geld kunnen omgaan. Je moet op de dag voor het festival begint een training bijwonen die om 11:00 uur begint.

Beveiliging
Taakbeschrijving: de beveiligingsmensen van het yogafestival zijn het eerste aanspreekpunt en worden bij alle beveiligingstaken ingezet, zoals:
- Bezoekers ontvangen
- Informatie, regels en wettelijke informatie verstrekken
- Aanwijzingen en controle voor parkeren en vervoer
- Registratiebadges, parkeervergunningen
- Parkeerterrein
- Kampeerterrein
- Bazaarterrein
- Zorgen dat de regels worden opgevolgd
De beveiliging onderneemt ook actie bij bijvoorbeeld ongelukken, ziekte, onveilige situaties of andere ongewone situaties. Observatie en rapportage zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden. Als poort- of wandelpatrouille houd je dag en nacht een oogje op de tenten, huizen en auto's, en op ongeautoriseerde personen op het gehele terrein. De bewakingsmensen hebben constant met elkaar contact via radio.

Vereiste vaardigheden: je moet minimaal 21 jaar oud zijn, VLOEIEND ENGELS spreken, goed en geweldloos kunnen communiceren en fysiek en mentaal gezond zijn. Je moet vriendelijk, rustig, open en intuïtief zijn, maar tegelijkertijd veel zelfvertrouwen uitstralen en direct en streng kunnen zijn. De grote uitdaging van de beveiligingstaken op het yogafestival is dat je te allen tijde een sterke focus moet hebben, ook als je juist uit de tantra, yoga-oefeningen of meditatie komt. Deze taken zijn NIET BESTEMD VOOR MENSEN DIE HET YOGAFESTIVAL VOOR HET EERST BIJWONEN!!!
Dagdienst - 4 uur - 50% korting
Nachtdienst - 4 uur - 100% korting
Bijeenkomst van het beveiligingsteam: één dag voor het begin van het festival
More information:  Job Descript., Preliminary

Dienstverlening (we hebben in totaal slechts een paar personen nodig voor alle dienstverleningstaken)
We hebben één fysiek sterke persoon nodig om te helpen bij de aankomst en met de bagage. Deze persoon dient zondagmiddag, maandag en dinsdag (de openingsdag) aanwezig te zijn. Op de laatste dag van het festival word je ook weer ingeschakeld om mensen met hun bagage te helpen. Op de andere dagen van het yogafestival heb je vrij. Je moet op zondagochtend aankomen op het festival.
Daarnaast zoeken we voor 50% korting een klusjesman of -vrouw. Deze persoon moet vooral handig zijn. Je moet gedurende het hele festival beschikbaar zijn om onvoorziene problemen op te lossen.
De derde opening is voor een inkoper (50% korting). Je moet Frans kunnen spreken, een rijbewijs hebben en gedurende het hele festival allerlei soorten inkopen in de nabijgelegen plaatsen willen doen.

Seva-registratie (hiervoor hebben we drie personen nodig)
Deze taak behelst de registratie voor seva-werk bij het yogafestival. Het meeste werk vindt aan het begin van het festival plaats, met een kleine hoeveelheid werk tijdens het festival. De registratie is gesloten tijdens klassen en Tantric. Voor deze taak moet je het yogafestival minstens één keer eerder hebben bijgewoond. We zoeken vriendelijke mensen die goed Engels spreken, georganiseerd zijn en goed met papierwerk kunnen omgaan.

Keuken
Werken in de keuken is in de allereerste plaats een zegenrijke en wondermooie ervaring Je bent van harte uitgenodigd om je bij het team te voegen. Er gelden echter wel enkele eisen en voorwaarden. De bereiding van voedsel voor meer dan 1500 mensen kan alleen op rolletjes lopen als je graag in een team werkt. En voor teamwerk zijn betrouwbaarheid en punctualiteit van essentieel belang. Het werk in de keuken is onderverdeeld in verschillende ploegen, zoals ontbijt, hakken en snijden, diner, thee en opruimen (plus tantraburgers tijdens de White Tantric-dagen). Alle ploegen delen dezelfde ruimte en benodigdheden. Daarom moeten we er allemaal voor zorgen dat we op tijd zijn, zodat het tijdrooster van het festival niet wordt verstoord en zodat we met elkaar verbonden blijven door samen te kunnen lachen en ons ontspannen. De keuken is fysiek zwaar, want we werken met grote, hete pannen in een hete ruimte. Je moet het werk dus wel aankunnen.
Aanvullende informatie: - kortingen zijn beschikbaar op basis van 2, 4 of 8 werkuren per dag; hiervoor krijg je een korting van respectievelijk 25%, 50% en 100% (de volledige korting is ALLEEN onder bijzondere omstandigheden beschikbaar voor nieuwkomers).- al het keukenpersoneel kan deelnemen aan de White Tantric Yoga (als je niet van plan bent mee te doen aan White Tantric, is er een extra korting van 50% beschikbaar voor keukenwerk tijdens White Tantric).- al het keukenpersoneel moet de avond voor de opening van het festival arriveren - je kunt je vanaf 1 mei aanmelden voor werktaken voor korting.

 

Het Kinderkamp is een integraal onderdeel van het Yogafestival en zorg en ondersteuning bieden aan onze toekomstige yogi’s is een enorme eer. Alle werkers in het Kinderkamp dienen natuurlijk te beschikken over liefde voor kinderen, maar ook over geduld, flexibiliteit, creativiteit en kunnen samenwerken in een team. Daarnaast is het belangrijk dat je goed kunt communiceren, kalm blijft en dat we in alle opzichten van je op aan kunnen. Alle Kinderkamp medewerkers moeten bereid en in staat zijn om de hele week op het yogafestival te zijn en onderdeel uit de maken van de pre-festival communicatie die zo belangrijk is voor een goede organisatie. Elke medewerker krijgt een handboek en andere middelen om zich voor te bereiden en we zullen ook een tijd hebben om de staf wegwijs te maken op de eerste dan van het festival. Deelname hieraan en aan de dagelijkse stafbijeenkomsten is essentieel. 

Alle posities zijn ofwel Voltijd ofwel Deeltijd, waarvan een Witte Tantra-dag die buiten het festivalterrein wordt besteedt.

Voltijdstafleden krijgen 100% reductie op de festivalprijs en werken doorgaans van 9:15 tot 16:15 gedurende het festival, plus 1 hele dag Witte Tantra (8:30 tot 17:30 ongeveer). Deeltijdstafleden krijgen 50% reductie en werken ofwel van 9:15 - 13:15 ofwel van 13:00 - 17:00. Mensen die veel werk hebben vóór aanvang van het festival krijgen (onder voorbehoud) een gereduceerd werkschema tijdens het festival.

De volgende posities zijn beschikbaar:

 

Assistent-Coördinator Pre-tieners (1 Voltijd of 2 Deeltijd)

 

- Doel: Je taak zal zijn het “pre-tienerkamp” te managen en je krijgt ondersteuning van de Kinderkamp Coördinator.

- Eisen: Je moet op een redelijk niveau de Engelse Taal beheersen en daarnaast vloeiend zijn in een of meer andere Yogafestivaltalen. Daarnaast moet je tijd hebben vóór het festival voor overleg en planning met andere stafleden.

 

Groepsleider (Voltijd) 8 posities beschikbaar

 

- Doel: Je zult gaan zorgen voor een klein groepje assistent-leiders. Daarbij bied je ondersteuning voor het plannen van activiteiten, organisatie en los je allerhande problemen op die zomaar kunnen voorkomen. Een belangrijk onderdeel van deze rol is om ervoor te zorgen dat je taal/leeftijdsgroep alles heeft wat nodig is om ervoor te zorgen dat zowel de kinderen als de assistent-leiders een fijne ervaring hebben.  

 

- Eisen: We vragen dat Groepsleiders in ieder geval op een gemiddeld niveau Engels spreken en daarnaast de taal van hun groep vloeiend spreken. Ook moet je vóór aanvang van het festival beschikbaar zijn voor de planning en organisatie.

 

Groep assistent-leiders (Vol- of deeltijd)

Doel: Je taak wordt om te gaan zorgen voor de kinderen door Kundalini Yoga principes te integreren in leuke en innovatieve activiteiten voor kinderen Een sleutelonderdeel van deze rol is volledig aanwezig bij de kinderen te zijn en hen een veilige omgeving voor spelen en ontdekken te geven.

 

- Eisen: Je moet vloeiend de taal van je groep beheersen. Daarnaast geldt een leeftijdscriterium: Je moet in ieder geval 20 jaar zijn voor deze rol. Ook moet je voorbereid voor de dag komen, je hebt alvast je spel- en activiteitsideeën klaar en communiceert hierover met de andere assistent-leiders en groepsleider vóór aanvang van het festival.

 

Leiders Speciale Projecten (Vol- of Deeltijd)

 

Doel: de taken variëren per project maar het algemene idee is dat je als Leider organisatorische ondersteuning biedt aan de Assistent Coördinator op een aantal diverse gebieden. Deze positie gaat samen met het werken in een taalgroep, dus idealiter verdeel je je tijd tussen deze taak en het direct werken met de kinderen. Hier is een lijst met Speciale Projectrollen voor 2016:

 

1. Maaltijdassistent (1 Voltijd of 2 Deeltijd)

Je helpt bij de coördinatie van de ochtendsnack, lunch en middagsnack. Je werkt direct met de Kinderkamp Keukencoördinator en de sevadiensten voor de bereiding en bediening van de maaltijden.

 

2. Assistent Voorraad (1 Voltijd of 2 Deeltijd)

Helpt bij het beheren van de voorraad van het Kinderkamp. Haalt voorraadverzoeken op bij de groepen en werkt direct met de Voorraad Manager voor wat betreft het innemen  en uitpakken van bestellingen. Houdt ook de voorraad van het Kinderkamp bij.

 

3. Seva Assistent (1 Voltijd of 2 Deeltijd)

Zorgt voor de dagelijkse seva vrijwilligers en plaatst ze in de groepen waar ze thuishoren. Werkt direct met de sevalijst en zorgt ervoor dat de seva goed in het Kinderkamp geïntegreerd wordt.

 

4. Uitjes Assistent (Hiervan zijn 2 - 4 per dag nodig, 2 per locatie)

Is de leider van de uitjes voor de kinderen gedurende de Witte Tantra dagen. Zorgt ervoor dat elke bus een leider heeft, dat alle benodigdheden ook daadwerkelijk aanwezig zijn en is ook eindverantwoordelijk voor alle andere taken gedurende het uitje. Er zijn twee assistenten per plek nodig. In het verleden zijn we onder meer naar een waterpark gegaan,  naar de dierentuin en naar een recreatiepark.

 

- Eisen: Gemiddeld tot goed niveau Engels, probleemoplossend vermogen, in staat tot onafhankelijk werken, geduldig, mentaal sterk en innoverend.

 

Voedselcoördinatie (4 mensen zijn hiervoor nodig, die krijgen een 50% reductie op de festivalprijs.) Je zorgt voor de verdeling van het eten naar het kleuter-, kinder- en tienerkamp. Hier zijn de eisen voor deze job:

- In staat zijn zware dingen te tillen en met kruiwagens rond te rijden

- Spreekt engels en frans

- Punctueel