Jogin to ktoś, kto jest w unii z najwyższą świadomością

European 3HO Foundation
Heinrich Barth Str. 1
20146 Hamburg
Germany
fax: +49 40 32 84 83 88
e-mail: info@3ho-europe.org