Pieniądze są tym, co czynią

Use this link to donate with PayPal:

(copy 1)

lub wpłatą na nasze konto:

European 3HO Foundation
ING Bank Deutschland AG
Frankfurt am Main
Account number: 25595273
Routing number: 500 210 00
IBAN: DE36500210000025595273
BIC: INGBDEFF

(copy 2)

Dziękujemy!