Prawdziwym poszukiwaczem jest ten, kto szuka Boga w swym sercu

Joga Kundalini i Dharma Sukhów

Joga Kundalini, jak nauczał jej Yogi Bhajan, przychodzi do nas ze starożytnej linii nauczycieli obejmującej Baba Siri Chand'a, 15-to wiecznego przywódcę wędrownych Joginów, zwanych Udasinami. 
Baba Siri Chand był synem Guru Nanaka, pierwszego Guru Sikhów. Jego ojciec dał mu specjalne zadanie zebrania wszystkich kierunków Jogi (które były w tym czasie bardzo podzielone i oddzielone) by zintegrować je do właśnie wyłaniającej się ścieżki Sikhów (to słowo oznacza "Szukających"). Baba Siri Chand zdołał wypełnić to zadanie pod koniec 15-go wieku za czasów panowania Guru Ram Dasa, 4-tego Guru Sikhów, o którym potem mówiło się, że dzierży "tron Radż Jogi", Królewskiej Jogi.
Sikhowie praktykowali tę Jogę w wielu różnych postaciach począwszy od 16-tego wieku aż do 19-go wieku, kiedy to z wielu (głównie politycznych) powodów fizyczny aspekt Jogi został odrzucony i zagubiony wśród Sikhów, choć aspekt dewocyjny i medytacyjny pozostał silny.

Czym jest Dharma Sikhów?

"Nikt nie musi zmieniać swojej religii - Joga Kundalini według Yogi Bhajan'a może pomóc wam rozpalić na nowo dowolna religię jaka posiadacie!". Pomimo tego wielu jego uczniów zainteresowało się Dharmą Sikhów, ścieżką duchową Yogi Bhajan'a, która jest tak dobrze wpleciona i powiązana z Jogą Kundalini. Sikhowie nie praktykują jakiejś religii w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz podążają za duchowym stylem życia (Dharma). Mają rodziny i domostwa, wykonują wiele śpiewów (Kirtan), Karma Jogi (Seva), oraz Bhakti Jogi, wsłuchując się w przekaz (Hukam) Siri Guru Granth Sahib (księgi świętych pieśni i nauk, która jest obecnie uznawana za Guru Sikhów). Nie maja kapłanów. W żaden sposób nie podejmują działań misjonarskich. Nie ma tam pretensji do bycia jedyną, czy nawet najważniejszą ścieżką duchową. Nie jest też potrzebne nawrócenie się przez członków dowolnych innych religii (czy ateistów!) by włączyć się w wyśpiewywanie Boskiego Imienia i przyjmowanie Prasaad (świętego pokarmu przesyconego wibracjami Mul Mantry).

Gurdwara na Festiwalu Jogi

Częścią Festiwalu Jogi jest wielka, pięknie ozdobiona Świątynia Sikhów, zwana Gurudwara (Drzwi do Guru), gdzie każdy jest mile widziany, bez względu na to w co wierzy lub nie wierzy. Pod koniec Sadhany setki ludzi zbierają się tam by śpiewać Kirtan, medytować nad Hukam z Siri Guru Granth Sahib, modlić się i współdzielić Prasaad. Jeśli chodzi o inne aspekty programu Gurudwary, proszę sprawdzać na tablicach ogłoszeń na zewnątrz Gurudwary i w ulotkach z programem festiwalu.