Kunskap blir till visdom, först när du fått en personlig upplevlse av den

Festivalen startar

Festivalen startar lördagen den 28 juli med middag kl 15:00 och öppningsceremoni klockan 17:00. Klockan 19:45 hålls speciella introduktionsklasser för förstagångsdeltagare.

Program - Europeiska Yogafestivalen 2018

Dagliga workshops

Från och med söndagen den 29 juli till och med tisdagen den 31 juli kommer dagarna att bestå av Misselmöten (möten i små språkgrupper) och yoga eller yogarelaterade klasser med internationellt välkända Kundaliniyogalärare tre gånger per dag.

Vit Tantra

Den Vita Tantran börjar onsdagen den 1 augusti och pågår till och med fredagen den 3 augusti.

Fredsbönen

Fredsbönedagen lördagen den 4 augusti består av Misselmöten, workshops, festivalhöjdpunkter och avslutas med en särskild bön för fred.

Avslutning

Festivalen avslutas efter frukost på söndagen den 5 augusti. Observera att Domain de Fondjouan inte tillåter att festivaldeltagare stannar kvar efter detta datum.