Utbilda hela eleven: till kropp, sinne och själ

Yogabaserad utbildning

I mötet med de droger, mobbning, dataspelberoende och depressioner som existerar i många skolor i väst grundade Yogi Bhajans Miri Piri Akademin i Indien. Här kombineras vanliga skolämnen som matematik, fysik, språk, samhällskunskap osv. med idrott, Kundaliniyoga, meditation och Sikhisk praktik.

Skolans vision är att skapa modiga och ansvarstagande människor fulla av liv och kreativitet. En stor fördel är skolans läge i Amritsar, nära det Gyllene Templet som eleverna kan njuta av och meditera vid. Då vi inte räknar Sikh Dharma som en religion måste du inte ”vara Sikh” för att gå i den här skolan. Bara prova och se hur det känns. Eleverna i Miri Piri Akademin är oftast mellan 10 och 18 år. Några går här hela vägen från sjätte till tolfte klass, medan andra kommer enbart för ett enda, oförglömligt år. I elfte klass inkluderar läroplanen till och med en KRI-godkänd utbildning till Kundaliniyogalärare steg 1 och delar av steg 2. En av de speciella sakerna med MPA är den gemenskap mellan gelikar som infinner sig då man delar den intensiva upplevelsen i Indien och som fungerar som ett stöd livet ut. Läroplanen och examinationerna i MPA är godkända enligt Cambridges internationella regelverk. Detta ger dem som går ut från MPA behörighet att studera vid alla Europas universitet och övriga lärosäten. För mer information, se