Lycka är din födslorätt

Vad är 3HO Europa

3HO Europa står för Healthy (hälsosam) Happy (lycklig) Holy (helig) Organisation Europa. 3HO Europa är en icke vinstdrivande stiftelse som har till syfte att sprida Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan, samt närliggande kunskaper som gynnar fysisk, mental och andlig hälsa, oavsett kön, ras, tro, religion, nationalitet eller politisk, social eller ekonomisk status.

3HO Europas mål

3HO Europa erbjuder utbildningar för människor på livets alla stigar; studenter, företagare, idrottsmän, fångar, föräldrar, barn med flera. I utbudet finns förutom kundaliniyoga även gravidkurser,  omvårdnad före och efter födseln, barnyoga, meditation, yogisk filosofi, lärarutbildningar, vegetarisk matlagning och kostråd såväl som healing, kampsport och dans inom den yogiska traditionen.